Privacy verklaring

Hier leg ik uit waarom en welke gegevens ik dus van je vastleg en waarom ik deze van je nodig heb. Heb je vragen dan kun je mij bereiken via e-mail info@dvofotografie.nl. Conform wetgeving moeten ik iemand aanwijzen die de gegevens van mijn klanten beschermd, dat ben ik zelf: Denise van Oers, en onze website ontwikkelaar: Dennis van Oers

Als je bij mij een fotoshoot laat maken, hebben ik wat gegevens van je nodig om met je te communiceren, contact met je op te kunnen nemen, een cadeautje te kunnen sturen of om je een factuur te kunnen verzenden. Ik leg niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk en als ik de gegevens niet meer nodig heb verwijder ik ze zodra dat kan en mag. Met partijen die voor mij (sub)diensten uitvoeren heb ik afspraken gemaakt over hoe we omgaan met gegevens (een zogenaamde verwerkersovereenkomst).

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VAST LEGGEN IN ONZE DATABASE.

Als je mij inhuurt leg ik gegevens van je vast. Het is vaak zo dat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt via e-mail, Facebook messenger, WhatsApp of een inschrijf- of contactformulier. Hieronder een, kleine opsomming/voorbeeld.

 • Voor- en achternaam
 • Adres- en factuur gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres, website en/of social media profielen
 • Overige (persoons)gegevens die je zelf verstrekt (correspondentie en/of telefonisch)
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser, ip adres en apparaat type

WAAROM LEG IK GEGEVENS VAST?

Het vastleggen van gegevens is noodzakelijk om:

 • Mijn boekhouding op orde te houden en te voldoen aan voorwaarden van b.v. de Belastingdienst
 • Met jou te kunnen communiceren over de opdracht(en) waarvoor je mij hebt ingehuurd
 • Op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn voor je fotoshoot
 • Je te kunnen bellen of e-mailen
 • Om onze toekomstige nieuws brief aan je te kunnen verzenden
 • Om een album of een ander product aan je op te kunnen sturen
 • De website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Gegevens uit mijn boekhouding moeten zeven jaar worden bewaard. Ik bewaar andere persoonsgegevens niet langer dan (strikt) nodig is.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken aan anderen als dat noodzakelijk is of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die voor mij jouw gegevens verwerken heb ik afspraken gemaakt hoe met deze gegevens omgaan.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of aan te laten passen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

Je kunt een verzoek indienen voor inzage van uw gegevens en waar nodig aan te laten passen. stuur daarom een mail naar : info@dvofotografie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik probeer uiterlijk binnen zes weken op je verzoek te reageren.

HOE WIJ UW GEGEVENS VANDAAG EN VOOR ALTIJD BESCHERMEN.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens heel serieus en nemen daar de passende maatregelen voor om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij bijvoorbeeld door een https verbinding te gebruiken voor mijn website en andere online diensten en enkele keren per maand veranderen wij onze wachtwoorden in zeer complexe cijfers en letters. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze mail adres : info@dvofotografie.nl